EXPLORE OUR STORES

Club

MON-THU
10:00 - 19:00
FRI
10:00 - 20:00
SAT
10:00 - 19:00

Mathieu Nayis

MON-THU
10:00 - 20:00
FRI
10:00 - 20:00
SAT
10:00 - 20:00

LEGO Discovery Centre

MON-THU
10:00 - 19:00
FRI
10:00 - 20:00
SAT
10:00 - 19:00

Courir

MON-THU
10:00 - 19:00
FRI
10:00 - 20:00
SAT
10:00 - 19:00

ANDY&JEFF

MON-THU
09:00 - 19:00
FRI
10:00 - 20:00
SAT
10:00 - 19:00

Equivalenza Bruxelles

MON-THU
10:00 - 19:00
FRI
10:00 - 20:00
SAT
10:00 - 19:00