EXPLOREZ TOUTES NOS ENSEIGNES

Afro Bowl

LUNDI - JEUDI
11:30 - 22:00
SAMEDI
11:30 - 22:00

O’Tacos

LUNDI - JEUDI
11:00 - 23:00
SAMEDI
11:00 - 23:00

Sergent Major

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00

Courir

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00

Dunkin’

LUNDI - JEUDI
09:00 - 21:00
SAMEDI
09:00 - 21:00

Hairdis

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00