EXPLOREZ TOUTES NOS ENSEIGNES

Leonidas

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00

ANDY&JEFF

LUNDI - JEUDI
09:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00

LEGO Discovery Centre

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 18:00

Guapa

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
SAMEDI
10:00 - 20:00

Pandora

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00