EXPLOREZ TOUTES NOS ENSEIGNES

Espace Godin Ruimte

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00-20:00
SAMEDI
10.00 - 19.00

LEGO Discovery Centre

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00

KEN SHOE FASHION

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00-20:00
SAMEDI
10.00 - 19.00

Cosy Pasta

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:30
SAMEDI
11:00 - 20:00

YouWok

LUNDI - JEUDI
11:00 - 23:00
SAMEDI
11:00 - 23:00

Lovisa

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00