EXPLOREZ TOUTES NOS ENSEIGNES

Veritas

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00

BASE

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00

Jack and Jones

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00

Tenshi

LUNDI - JEUDI
11:00 - 23:00
SAMEDI
11:00 - 22:30

Calzedonia

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00

Pandora

LUNDI - JEUDI
10:00 - 19:00
VENDREDI
10:00 - 20:00
SAMEDI
10:00 - 19:00